Wietolie

Op het ogenblik dat je informatie gaat opzoeken over CBD olie op het internet is de kans bijzonder groot dat je ook meteen heel wat zal te lezen krijgen over wietolie. Deze beide soorten oliën worden in de praktijk dan ook erg vaak door elkaar gebruikt. Dat is opvallend, want eigenlijk beschikken allebei deze oliën over compleet andere eigenschappen. Wil jij graag zeer concreet ontdekken wat wietolie nu precies is en vooral ook over welke verschillen ze beschikt ten opzichte van wietolie? Dan ben je hier op deze pagina zeker aan het juiste adres!

De aanwezige stoffen in wietolie en CBD olie

Het belangrijkste verschil dat we kunnen vaststellen tussen wietolie enerzijds en CBD olie anderzijds is terug te vinden in de stoffen die er deel van uitmaken. Voor Bright CBD olie geldt bijvoorbeeld dat er een hoog percentage CBD in aanwezig is. CBD is de afkorting voor het zogenaamde Cannabidiol. Voor wietolie geldt op haar beurt dan weer dat ze voornamelijk beschikt over een hoog percentage THC. Deze afkorting staat voor Tetrahydrocannabinol. Voor beide stoffen geldt wel dat ze afkomstig zijn van de cannabisplant.

Een belangrijk verschil waar we hierbij rekening mee dienen te houden is deze tussen de wietplant en de hennepplant. Ook voor deze twee soorten planten geldt dat ze in de praktijk zeer vaak door elkaar worden gehaald. Toch zijn ze erg verschillend. Het belangrijkste verschil tussen deze twee planten heeft te maken met de aanwezige concentratie THC. De wietplant staat er om bekend over het algemeen een vrij hoge concentratie THC te bevatten terwijl de hennepplant nauwelijks THC bevat.

Bovenstaande is een zeer belangrijk verschil. THC staat er namelijk om bekend de stof te zijn die een high gevoel met zich mee kan brengen. Dat geldt niet voor CBD. Wanneer je er voor kiest om THC olie te kopen zal je kunnen vaststellen dat de gemiddelde concentratie aan THC tussen de 1 en 8 procent is gelegen. Voor Bright CBD olie geldt dat ze over slechts verwaarloosbare sporen van THC beschikt. In de praktijk is dan ook doorgaans minder dan 0,2 procent. Dit is het gevolg van het feit dat CBD olie over het algemeen wordt gewonnen uit de hennepplant en dus niet uit de wietplant.

De hennepplant heeft slechts zeer beperkte concentraties THC. Het is mede door deze eigenschap dat ze perfect legaal kan worden geteeld. Bovendien wordt ze ook gebruikt voor allerhande industriële doeleinden. Omdat voor Bright CBD olie geldt dat ze slechts over zeer beperkte hoeveelheden THC beschikt valt ze niet onder de zogenaamde Opiumwet. Dit betekent dat het verhandelen van deze olie volledig legaal is in Nederland. Voor THC olie geldt dit als gevolg van de hoge concentratie THC niet.

Wat zijn de actieve stoffen in wietolie?

Het is bekend dat er zich aan de cannabisplant heel wat kleine haartjes bevinden. Deze haartjes zorgen voor de afscheiding van een vloeistof waarin zich de werkzame stoffen bevinden. De belangrijkste werkzame stof van allemaal in deze vloeistof zijn de zogenaamde cannabinoïden. De bekendste soorten cannabinoïden die afkomstig zijn uit de cannabisplant zijn de volgende:

 • Tetrahydrocannabinol of THC;
 • Cannabidiol of CBD;

Van de stof THC is bekend dat ze verantwoordelijk is voor haar psychoactieve bijwerking. Dit betekent dat je van deze stof “high” kan worden. Dat geldt niet voor CBD. Deze stof heeft dan ook in het geheel geen psychoactieve werking.

Op moment van schrijven is het zo dat er maar liefst 70 cannabinoïden bekend zijn die zich in de wietplant bevinden. Al deze verschillende stoffen vertonen sterke gelijkenissen met THC, maar toch zijn ze allemaal ook net even anders. Er kan in de praktijk steeds vaker worden vastgesteld dat ook de andere cannabinoïden over een zeer interessante medicinale functie kunnen beschikken. Eén van de inmiddels bekendste voorbeelden op dit vlak is natuurlijk cannabidiol of CBD. Enkele andere stoffen die we eveneens aantreffen in de wietplant zijn de volgende:

 • CBG;
 • CBN;
 • THC;
 • CBC;
 • 8-THC;

Wanneer er sprake is van een olie die over verschillende cannabinoïden beschikt kan er een zogenaamd entourage-effect optreden. Dit effect zorgt er voor dat de verschillende stoffen die zich in de olie bevinden elkaar kunnen versterken. Dit betekent dat ze allemaal veel beter tot hun recht komen.

Het verschil tussen wietolie en CBD olie

Voor de wietplant geldt dat ze heel wat verschillende stoffen bevat die ingezet kunnen worden voor medicinale doeleinden. Deze stoffen worden uit de wietplant gehaald en worden verwerkt in de olie. Op deze manier ontstaat zogenaamde medicinale wietolie. Voor dit type van olie geldt dat ze verschillende soorten cannabinoïden bevat. De exacte hoeveelheid cannabinoïden waarvan sprake is, is afhankelijk van de olie in kwestie. Dit is het gevolg van het feit dat de hoeveelheid aanwezige cannabinoïden wordt beïnvloed door het soort wiet waar voor het vervaardigen van de CBD olie gebruik van wordt gemaakt. Niet elke wietplant bevat namelijk evenveel werkzame stoffen.

Het (il)legale karakter van wietolie

In tegenstelling tot wat Bright CBD olie is, is het dus zo dat wietolie een grote hoeveelheid THC bevat. Dit zorgt er voor dat deze olie niet legaal verkrijgbaar is. Voor de Bright CBD olie is het tegenovergestelde een feit. Deze olie bevat slechts een zeer beperkte hoeveelheid THC waardoor ze perfect legaal verkrijgbaar is.

Wat is wietolie dan precies?

Op het ogenblik dat er gebruik wordt gemaakt van cannabis voor medische doeleinden is het eigenlijk zo dat het gaat om medicinale wietolie. Op moment van schrijven zouden er in Nederland naar verwachting zo’n 15.000 mensen (dagelijks) gebruikmaken van medicinale wietolie. Om van dit type olie gebruik te kunnen maken is het echter vereist om een voorschriftje te hebben van de huisarts. Medicinale wietolie is op moment van schrijven immers nog niet op een andere legale manier in Nederland verkrijgbaar.

Kan je wietolie kopen of niet?

De vraag wordt regelmatig gesteld waar je nu precies in Nederland wietolie kan kopen. Voordat er hier meer informatie over wordt gegeven moet het benadrukt worden dat wietolie vanwege de grote hoeveelheid THC onder de Opiumwet valt. Bovendien is het zo dat ze over een psychoactieve werking beschikt. Deze werking kan een meer dan behoorlijke invloed hebben op je dagelijkse bezigheden. Wanneer je er zeker van wil zijn dat je beschikt over een echt kwalitatieve wietolie waarbij de gehaltes THC en CBD bekend zijn is het aan te raden om daarvoor een bezoek te brengen aan een coffeeshop. Voor verkopers die wietolie maken van Nederlandse buitenwiet geldt immers dat de wietolie in de praktijk veelal over een onvoldoende hoeveelheid THC beschikt.

Waarom valt wietolie onder de Opiumwet?

Verspreid over deze pagina is er reeds verschillende malen gesproken over de Opiumwet. De invoering van deze wet heeft er voor gezorgd dat het gebruik en bezit van bepaalde middelen illegaal is geworden. Het gaat hierbij onder meer om producten die een grote hoeveelheid THC bevatten. Op het ogenblik dat een product over een gehalte van meer dan 0,2 procent THC beschikt valt deze onder de lijst II van de Opiumwet. Bijgevolg zijn deze producten dus illegaal. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat bepaalde producten, waaronder dus bijvoorbeeld wietolie voor medicinale doeleinden mogen worden ingezet. Ze mogen dan ook worden voorgeschreven door zowel artsen als apothekers.

Bovenstaande lijkt op het eerste zicht misschien zeer eenvoudig, maar dat is het niet. Medicinale wietolie kan je namelijk niet zomaar voorgeschreven krijgen. Voor artsen en apothekers geldt bijvoorbeeld dat ze het voorschrift steeds dienen te kunnen verantwoorden. Daarnaast is het ook zo dat er behoorlijk wat administratieve eisen aan verbonden zijn. Dit betekent dat niet elke arts of apotheker zomaar automatisch de bevoegdheid heeft om medicinale wietolie voor te schrijven.

Hoeveel bedragen de kosten voor wietolie?

Wanneer je er voor kiest om Bright CBD olie te kopen staat de prijs uiteraard steeds netjes vermeld. Dit betekent dat je precies weet wat je betaalt voor welke hoeveelheid CBD olie. Regelmatig wordt ons echter ook de vraag gesteld hoeveel nu precies de kosten bedragen van een goede wietolie. Dat is behoorlijk moeilijk te zeggen, niet in het minst omdat wietolie in Nederland dus niet legaal verkrijgbaar is (tenzij voor medische doeleinden). Wanneer je op zoek bent naar CBD olie kunnen we je hier wel zonder probleem van voorzien. De prijs die je hiervoor dient te betalen is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat hierbij dan uiteraard om de omvang van de verpakking, maar ook om de concentratie waar de Bright CBD olie over beschikt. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat wij de Nederlandse wetgeving respecteren en op geen enkele manier wietolie aan onze klanten kunnen aanbieden.

Hoe wordt wietolie gebruikt?

Net zoals geldt voor Bright CBD olie kan ook wietolie het best onder de tong worden gedruppeld. Dit is de interessantste gebruikswijze omdat op deze manier de werkzame stoffen meteen kunnen worden opgenomen in het systeem van je lichaam door de slijmvliezen die zich onder de tong bevinden. De druppels die je onder je tong laat druppelen kan je uiteraard gewoon tellen, maar het kan ook interessant zijn om dit voor de spiegel te doen. Op deze manier kan je er immers pas echt zeker van zijn dat je precies de gewenste hoeveelheid gebruikt. Eventueel zou je er ook voor kunnen kiezen om de wietolie eerst op een lepeltje te druppelen en op die manier de druppels in te nemen. Hoeveel druppels jij nu precies moet gaan innemen is volledig afhankelijk van persoon tot persoon.

In principe wordt het voor het eerste gebruik van wietolie aangeraden om rustig van start te gaan. Dit betekent dat twee keer één druppeltje per dag voldoende is. Bovendien wordt het aangeraden om deze druppels goed over de dag te verspreiden. Na een paar dagen kan je geleidelijk ophogen tot je een dosering hebt bereikt waar je, je goed bij voelt. Het is hierbij altijd belangrijk om goed te luisteren naar de signalen die je lichaam geeft.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van wietolie?

Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat Bright CBD olie en wietolie helemaal niet hetzelfde zijn, in tegendeel. Dit blijkt niet alleen uit de eigenschappen van de beide oliën, maar ook uit de eventuele bijwerkingen waarmee je kan worden geconfronteerd. Voor wat wietolie betreft moet je op dit vlak bijvoorbeeld rekening houden met:

 • Een mogelijks wazig gevoel in het hoofd;
 • Het ontstaan van chaotische klachten;
 • Een algemeen slaperig gevoel;
 • Het verliezen van de fysieke controle;
 • Een vertraagd reactievermogen;

De hierboven terug te vinden toch overwegend negatieve bijwerkingen ervaar je niet op het ogenblik dat je kiest voor Bright CBD olie. In ieder geval, wil je toch graag gebruikmaken van wietolie? Dan is het altijd belangrijk om deze langzaam op te bouwen. Alleen op die manier zorg je er namelijk voor dat het risico op (ernstige) bijwerkingen kan worden beperkt.

Voor wie kan wietolie gebruiken interessant zijn?

Zoals reeds verschillende keren op deze pagina aangehaald is het in eerste instantie belangrijk om er rekening mee te houden dat wietolie in Nederland onder de Opiumwet valt. Dit betekent dat het gebruik van deze olie niet is toegestaan, tenzij je daarvoor over een medisch voorschrift beschikt. In het merendeel van de gevallen is het zo dat mensen kijken in de richting van wietolie voor recreatieve doeleinden. Daarvoor is ze dus in Nederland verboden. Geldt voor jou dat er sprake is van een medische noodzaak? In dat geval wordt het een ander verhaal en spreken we aldus over speciale, medicinale wietolie die uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is bij artsen of bepaalde apothekers.

Lijdt jij dus met andere woorden aan een medische aandoening waarvoor het gebruik van wietolie interessant kan zijn? In dat geval kan het altijd interessant zijn om hier even met je arts over te praten. Ga echter niet zomaar zelf op eigen houtje wietolie bestellen of maken. Niet alleen is dit eigenlijk illegaal, daarnaast is de kans groot dat je ook de beschikking krijgt over wietolie die eigenlijk niet over de best mogelijke samenstelling beschikt. Overweeg bovendien ook altijd of het gebruik van Bright CBD olie voor jou geen interessant alternatief kan zijn voor wietolie.